Upozorňujeme, že replika císařské koruny byla ve výstavě „Karel IV. – Zlato pro korunu“ pouze do konce května. Místo ní do výstavy přibyly další nálezy středověkých zbraní, repliky středověkého nábytku, bohoslužebná roucha a replika středověkého gotického svícnu.