Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Muzeum se specializací na zlato v České republice
příspěvková organizace Středočeského kraje

Výstava Karlovy koruny a korunovace

Uplynulý rok 2016 proběhl ve znamení oslav 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. Témata, spojená s touto významnou osobností našich i evropských dějin ale zůstávají aktuální i nadále. Proto se Regionální muzeum v Jílovém u Prahy rozhodlo toto téma připomenout výstavou Karlovy koruny a korunovace. Výstava, jejíž vernisáž se uskuteční dne 6. […]

Výstava škola základ života aneb výuka za časů našich prababiček

Výstava pořádaná ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha-východ v Brandýse nad Labem přenese návštěvníky do reálií školy před sto lety. Výstava je originální tím, že se nachází v prostorách dnešního muzea, které od roku 1874 do roku 1958 sloužilo jako budova Obecní školy v Jílovém. Návštěvníci se seznámí s historií jílovského školství a budou si […]

Kelti v jílovském muzeu

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy otevírá výstavu Zlaté období Keltů. V neděli 19. března ve 14 hodin proběhne v jílovském muzeu vernisáž výstavy Zlaté období Keltů, kterou Regionální muzeum připravilo ve spolupráci s Národním muzeem, Západočeským muzeem v Plzni, Muzeem jižního Plzeňska a řadou dalších odborných institucí a organizací. Výstava představí nejvýznamnější období prehistorie dnešních Čech, dobu, kdy […]

Nový projekt Regionálního muzea v Jílovém u Prahy

Jílovské muzeum se příští rok chystá realizovat jeden z největších projektů od otevření muzejních štol. Díky grantům od společnosti Mitsubishi Corporation a Ministerstva kultury ČR bude vytvořena naučná stezka seznamující s historicky mimořádně významnými lokalitami, klášterem sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle a zaniklým středověkým městečkem Sekanka. Část grantu bude použita na vytvoření 3D vizualizace obou […]