Regionální muzeum v Jílovém u Prahy otevírá výstavu Zlaté období Keltů.

V neděli 19. března ve 14 hodin proběhne v jílovském muzeu vernisáž výstavy Zlaté období Keltů, kterou Regionální muzeum připravilo ve spolupráci s Národním muzeem, Západočeským muzeem v Plzni, Muzeem jižního Plzeňska a řadou dalších odborných institucí a organizací.

Výstava představí nejvýznamnější období prehistorie dnešních Čech, dobu, kdy toto území ovládal kmen Bojů a po vzoru středomořských oblastí zde vytvořil vysoce vyspělou kulturu, jejíž úrovně společnost střední Evropy znovu dosáhla až na počátku vrcholného středověku.

Jílovské muzeum keltskou civilizaci na našem území představí celou řadou autentických předmětů, pocházejících z archeologických výzkumů v celých Čechách, dále pak modely, dobovými rekonstrukcemi i textovou a obrazovou částí, seznamující s životem a prací bojské společnosti. Zvláštní pozornost bude věnována oblastem regionu, kde bylo nejvýznamnější keltské oppidum – městské centrum obchodu a řemesel i sídlo vládců a druidů na Závisti u Zbraslavi. Dalším důležitým oppidem bylo hradiště u Hrazan poblíž Slapské přehrady, střežící trasu dálkového obchodu z Podunají do Čecha a oblastí západního Německa.

Výstava se dále zaměří na řemeslné dovednosti a uměleckou zručnost Keltů a v neposlední řadě na jejich schopnosti ve zpracování zlata v mincovnictví i šperkařství. Je více než pravděpodobné, že právě jílovský revír a další zlatonosné oblasti v dolním Posázaví a středním Povltaví byly zdrojem drahého kovu pro ty, kteří razili nejstarší zlaté mince u nás, tzv. duhovky po vzoru antických statérů.

Expozice interaktivními prvky a doprovodnými programy potěší i nejmladší návštěvníky a přístupnou formou tak představí dobu slávy keltské civilizace, které vděčíme nejen za většinu pojmenování našich řek a hor, ale také za Asterixe a Obelixe.

Výstava potrvá do 14. května 2016.