Jílovské muzeum se příští rok chystá realizovat jeden z největších projektů od otevření muzejních štol. Díky grantům od společnosti Mitsubishi Corporation a Ministerstva kultury ČR bude vytvořena naučná stezka seznamující s historicky mimořádně významnými lokalitami, klášterem sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle a zaniklým středověkým městečkem Sekanka. Část grantu bude použita na vytvoření 3D vizualizace obou lokalit, která by se měla stát součástí nové expozice Ostrovského kláštera a Sekanky přímo v muzeu. V expozici budou rovněž využity některé předměty z rozsáhlé a ucelené sbírky archeologických nálezů z výzkumu na Ostrovském klášteře, které muzeum tento rok přebírá a které jeho sbírky zásadním způsobem obohatí.

Čím jsou vlastně tyto lokality tak významné? Ostrovský klášter, druhý nejstarší mužský klášter v Čechách, sloužil jako centrum vzdělanosti a řemeslných dovedností, které do Čech přinášeli benediktinští mniši ze západní Evropy.  Kolonizoval do té doby řídce osídlenou oblast okolí Davle a dolního Posázaví. Z ostrovského kláštera pocházejí na svou dobu vynikající řemeslné a umělecké předměty, uložené dnes částečně v jílovském muzeu a částečně v Lapidáriu Národního muzea. Městečko Sekanka, vybudované na ostrožně nad klášterem na Ostrově, poskytlo archeologům neocenitelný pohled do života středověké společnosti a dokonce je považováno za seminární projekt archeologie středověku u nás.

Sekanka byla zničena za vpádu Braniborů a ostrovský klášter zanikl stejně jako mnoho dalších románských a raně gotických staveb během husitských bouří. Podobu rozsáhlého a výstavního komplexu už můžeme pouze odhadovat na základě analogií a archeologických výzkumů. Právě proto jsme rádi, že máme možnost jej příští rok představit ve 3D podobě, naučné stezce a rozšířené expozici. Budeme rádi, když Vás nový projekt muzea zaujme a těšíme se, až Vám jej budeme moci v první polovině příštího roku představit.panel_with_head_of_man_1150-11175_exh-_benedictines_ng_prague_150705-1