Největším výstavním projektem našeho muzea v tomto roce je právě připravovaná výstava „Karel IV. – Zlato pro korunu“

Výstavu se chystáme zahájit 7. KVĚTNA 2016.

Návštěvníci se v ní seznámí s hmotnou kulturou doby Karla IV., s životem sedláků, měšťanů, šlechticů, alchymistů i církevních představitelů. Vůbec poprvé budete moci na výstavě zhlédnout některé dosud nevystavené archeologické nálezy, seznámíte se s nejzajímavějšími stavebními projekty Karlovy vlády, některými méně známými skutečnostmi z jeho života a v neposlední řadě i soudobou těžbou zlata na Jílovsku a jejím klíčovým významem pro Karlovo panování.

Návštěvníci budou mít také jedinečnou příležitost prohlédnout si repliky císařské i královské koruny z Karlova korunovačního pokladu.

Výstavu doplní cyklus přednášek a dalších doprovodných akcí, které vyvrcholí během Muzejní noci v květnu 2016 a na Den kraje 28. 10. Výstava potrvá do 30. října.

karel_plakat