Služby pro školy a skupiny

Pro organizované skupiny nabízí muzeum kvalifikované průvodce pro prohlídku stálých expozic, naučnou stezku i do muzejních štol.

PŘEDNÁŠKA NA DOHODNUTÉ TÉMA

(dospělí 20 Kč/os, děti a studenti 10 Kč/os Kč za každou započatou hodinu).

PRŮVODCE MĚSTEM

historie města, jednotlivých domů či významných osobností a jiné (dospělí 20 Kč/os, děti a studenti 10 Kč/os za každou započatou hodinu – max. 40 osob).

PRŮVODCE OKOLÍM MĚSTA

turistické zajímavosti, naučné stezky (dospělí 20 Kč/os, děti a studenti 10 Kč/os za každou započastou hodinu)

HISTORICKÉ ŠTOLY

Návštěvy zpřístupněných historických důlních děl z dob dolování zlata mimo pravidelný provoz.

(Podrobnosti viz odkazy u jednotlivých štol).

VYUČOVACÍ HODINY PRO ZŠ

Pro základní školy nabízíme ucelené vyučovací hodiny jak s vlastivědnou (regionální historie), tak s přírodovědnou tématikou (geologie).

ŠKOLNÍ VÝLETY

Pro školní výlety nabízíme kompletní program – prohlídku expozic, workshop v prospekci a rýžování zlata, průvodce po naučné stezce nebo její části, prohlídku historického podzemí a pracovní listy pro žáky. (cena je součet vstupného do expozice a štol + průvodce na naučné stezce).


Klub přátel muzea

Pro příznivce a přátele muzea pokračuje ve své činnosti Klub přátel Regionálního muzea v Jílovém u Prahy. Jeho cílem je nabídnout všem členům prostor pro setkávání, učinit jim dostupnější informace o muzeu, jeho chodu a sbírkách, umožnit badatelskou činnost v oblasti historie a přírodních věd. Připraveny budou přednášky, besedy, literární setkání, na jejichž náplni se mohou členové Klubu přátel RM aktivně podílet.

Členství zahrnuje:

  • vstup do všech expozic Regionálního muzea v Jílovém u Prahy zdarma (nově)
  • vstup na všechny doprovodné akce muzea zdarma (nově)
  • členské slevy na vstupy do všech tří štol ve výši 50% (nově)
  • pravidelné zasílání pozvánek na vernisáže a další doprovodné akce
  • pravidelné zasílání čtvrtletního přehledu akcí muzea

Členství v Klubu přátel muzea pro výdělečně činné je 200,- Kč na rok pro důchodce a studenty 150,- Kč.

Registraci pro rok 2016 je možné učinit v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, Masarykovo náměstí 16. Klubová průkazka bude vyhotovena ihned.


Klub mladých muzejníků

Pro děti zajímající se o historii zahajuje svou činnost Klub mladých muzejníků. Jeho cílem je otevřít muzeum mladým návštěvníkům, přiblížit jim zábavnou formou regionální i obecnou historii a představit jim muzeum jako místo, kam se budou rádi vracet. Mohou se podívat do míst běžnému návštěvníkovi nepřístupných a vyzkoušet si činnosti, které všestranným způsobem přispějí k rozvíjení jejich schopností a znalostí.

Členství zahrnuje:

  • vstup do všech expozic Regionálního muzea v Jílovém u Prahy zdarma
  • vstup na všechny doprovodné akce muzea zdarma
  • členské slevy na vstupy do všech tří štol ve výši 50%
  • pravidelné zasílání pozvánek na vernisáže a další doprovodné akce (e-mailem)
  • pravidelné zasílání čtvrtletního přehledu akcí muzea (e-mailem)

Podmínka vstupu: do Klubu jsou přijímány děti ve věku od 6 do 15 let.

Poplatek za členství v Klubu mladých muzejníků je 100,- Kč na rok.

Registraci je možné učinit v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, Masarykovo náměstí 16. Klubová průkazka bude vyhotovena ihned.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na tel. 241 950 791, nebo e-mailem.

Webový kontaktní formulář naleznete zde, objednávkový www formulář zde.