Uplynulý rok 2016 proběhl ve znamení oslav 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. Témata, spojená s touto významnou osobností našich i evropských dějin ale zůstávají aktuální i nadále. Proto se Regionální muzeum v Jílovém u Prahy rozhodlo toto téma připomenout výstavou Karlovy koruny a korunovace.

Výstava, jejíž vernisáž se uskuteční dne 6. května 2017 ve 14:00 hodin, jako hlavní exponáty představí veřejnosti mimořádně hodnotné dokonalé repliky říšské císařské a české královské, tedy Svatováclavské koruny, zapůjčené muzeu v Jílovém Středočeským krajem. Překvapením snad budou i další velice zajímavé předměty úzce související s danou problematikou.

Vše pochopitelně bude provázet textová a obrazová část. Dozvíme se o tom, že říšskými královskými i císařskými insigniemi byl Karel IV. za svého života korunován hned dvakrát, a to v Bonnu, Cáchách a v Římě, že kromě těchto klenotů a posvátné koruny Svatováclavské, kterou nechal sám vyrobit získal i koruny krále arelatského neboli burgundskou a diadém italských králů, zvaný železná koruna díky údajnému hřebu z Kristova kříže, který měl být její součástí.

Výstavní prostor bude upraven tak, aby připomínal Kapli sv. Kříže na hradě Karlštejně, sakrální prostor zbudovaný dle Karlova přání jako místo přechovávání císařských korunovačních klenotů, ve středověku nejposvátnějších symbolů panovnické moci v západokřesťanském světě.

Výstavu doplní cyklus tematických přednášek (dne 18. 5. V 17:30) a dalších doprovodných akcí, v nichž se odborníci pokusí objasnit zájemcům o dobu císaře a krále Karla IV. některé zajímavé detaily, na něž v jubilejním roce Otce vlasti nezbyl čas.

Výstava potrvá od 6. 5. 2017 do 31. 7. 2017.

 

Autoři výstavy: PhDr. Petr Juřina Ph.D., Jan Vizner

Kontakty: Mgr. Šárka Juřinová, reditelka@muzeumjilove.cz