Výstava pořádaná ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha-východ v Brandýse nad Labem přenese návštěvníky do reálií školy před sto lety.

Výstava je originální tím, že se nachází v prostorách dnešního muzea, které od roku 1874 do roku 1958 sloužilo jako budova Obecní školy v Jílovém. Návštěvníci se seznámí s historií jílovského školství a budou si moci prohlédnout rekonstrukci školní třídy z období První republiky. Na stěnách třídy visí původní školní obrazy malované malířem Františkem Xaverem Procházkou a české didaktické obrazy s metodickými pomůckami pro učitele vytvořené Karlem Slavojem Amerlingem (zakladatel pedagogického ústavu „Budeč“) a litografem Františkem Liebscherem.

Ve vitrínách jsou vystavené školní pomůcky, které používali děti a učitelé na počátku 20. století. Najdeme zde tabulky na psaní, kožené řemínky, ve kterých žáci nosili učebnice, původní dřevěné školní penály a psací potřeby. Předměty doplňují knihy a učebnice z původní školní knihovny, které muzeum získalo do svých sbírek poté, co se škola přestěhovala v roce 1958 do nové budovy. V učebnicích jsou dodnes zachovány poznámky jílovských učitelů a jejich podpisy.

Dále jsou na výstavě prezentovány školní pomůcky například přístroje, které se používaly v hodinách fyziky – vývěva, voltmetr, model nakloněné roviny, wattmetr, preparáty a vycpaná zvířata z hodin biologie a držáky na zkumavky a tavící misky, které byly používány pro výuku chemie.

Na fotografiích a v archivních materiálech jsou zachyceni jílovští učitelé a jejich žáci, například rodina Kopeckých, manželé Morávkovi, Vojtěch Touš a další. Vystavená jsou i dobová vysvědčení, školní sešity, žákovská knížka a třídní výkaz z let 1940-1941 , kde je hodnocen prospěch a zaznamenána docházka žáků Měšťanské školy v Jílovém.

Výstavu doplňuje interaktivní program pro děti z mateřských škol a pracovní listy pro žáky prvního a druhého stupně základních škol. Mohou si vyzkoušet psaní inkoustem a husím brkem, poskládat školní obraz, začíst se do poučné pohádky a procvičit postřeh hledáním rozdílů.