plakat_fv_735

Přihlášení do neděle 21. 2. 2016

Zahajujeme první ročník muzejní akademie – roční cyklus přednášek a vycházek.

První ročník bude věnován archeologii se zaměřením na jednotlivá období pravěku, starověku i středověku, od nejstarších dějin lidstva po dobu českých králů. Jednotlivé přednášky seznámí účastníky s vybranými kapitolami naší i evropské historie.

Prvním krokem pro vstup do programu Muzejní akademie je vyplnění přihlášky, kterou naleznete níže a nebo na pokladně muzea a její další odevzdání tamtéž či elektronické zaslání na mail info@muzeumjilove.cz.

Zápisné do vzdělávacího cyklu je 100 kč. V ceně je vstupné na všechny akce, drobné občerstvení a studijní materiály. Zápisné neplatí členové klubu přátel muzea, kteří již navštěvují muzejní přednášky zdarma.

Uvítáme ale i ty, kteří by chtěli vyslechnout jen jednotlivé přednášky jako zájemci o daná témata. Pro ně je vstupné stejné jako při běžné návštěvě muzea a odměnou za ně nevšední zážitek a nové vědomosti.


Podmínkami pro účast na Muzejní akademii 2016 je

  1. Přihlášení do 21. 2. 2016
  2. Zájem o historii a její příbuzné obory
  3. Věk 10 – 99 let
  4. Chuť dozvídat se o naší minulosti nejen to, co stojí v učebnicích
    Radost z toho vyzkoušet si nejen úlohou studenta archeologie, ale i zažít doprovodné programy, exkurze na historické lokality, které ovšem nejsou podmínkou k získání titulu absolventa akademie a mnoho dalšího, co vám hodláme v naší Muzejní akademii nabídnout.

Přihlášení účastníci obdrží „index“ se stručnými anotacemi jednotlivých přednášek, kam za každou účast na jednotlivých večerech získají od přednášejícího zápočet. Studenti, kteří navštíví minimálně 7 z 9 přednášek získají na závěr diplom absolventský Muzejní akademie.

Program přednášek v rámci cyklu „Muzejní Akademie“

25. 2. Čas lovců a sběračů Mgr. Katarína Čuláková
Paleolit a mezolit (období lovců mamutů a nejstarších lovců-sběračů v pohledu hmotných pramenů a poznatků archeologie).

23. 3. „Venuše“ dávných věků PhDr. Kamila Remišová, Ph.D.
Neolit (jaký měly význam ženské sošky v době kamenné).

21. 4. Doba dramatických změn Mgr. Šárka Juřinová
Eneolit – vstup kovů, orby a mužů se sekeromlaty do světa prvních zemědělců.

19. 5. „Lidožrouti v době bronzové: Mýtus, nebo běžná realita?“
Ing. PhDr. Lubor Smejtek Ph.D.
Doba bronzová (doklady rituálního lidožroutství v době bronzové).

16. 6. Od úpadku k novým výšinám PhDr. Petr Juřina, Ph.D.
Doba železná (nástup „krvavého“ kovu, hrady vládců a první města).

22. 9. Římané za humny PhDr. Petr Juřina, Ph.D.
Doba římská (stýkání i potýkaní se barbarů s Římany nejen na našem území).

20. 10. Knížata Čechů: sídla a hroby slovanských velmožů PhDr. Michal Lutovský
Slovani (slovanská elita v 9. století ).

16. 11. Všední den pod žezlem králů Jan Vizner
Středověk (audiovizuální program představující hmotnou kulturu období vrcholného a pozdního středověku).

15. 12. Kam kráčíme po zlatě RNDr. Petr Morávek
Minulost, současnost a budoucnost zlatých dolů v Čechách a především na Jílovsku.

Na závěr této přednášky proběhne slavnostní předání certifikátů absolventům akademie.

*Regionální muzeum si vyhrazuje právo změny programu!

TĚŠÍME SE NA VÁS, VAŠE REGONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY